Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa

logo_pspd

 

Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa

 1. Piwo zgłoszone do konkursu powinno się znaleźć w posiadaniu organizatorów nie później niż 3 doby przed oceną konkursową.
 2. Do czasu konkursu, piwa powinny być przechowywane w jednym, chłodnym, ciemnym i bezpiecznym pomieszczeniu.
 3. Jeżeli liczba piw zgłoszonych do oceny w danej kategorii konkursowej przekroczy 12-15 (w zależności od wagi kategorii), należy przeprowadzić eliminację wstępną.
 4. Celem eliminacji wstępnej jest kwalifikacja do rundy finałowej 12-15 piw. Zalecana metoda eliminacji wstępnej to równoczesne serwowanie jury transzy 7-9 próbek losowo dobranych piw. Stół komisji powinien być wyposażony w naczynie do wylewania zdyskwalifikowanych próbek. Dopuszcza się pozostawianie próbek do konfrontacji z próbkami z innych transzy, celem podjęcia końcowych decyzji. Na etapie eliminacji dopuszcza się możliwość wymiany zdań między degustatorami, w celu wspólnego uzgodnienia kwalifikowanych do rundy finałowej piw.
 5. W przypadku dużej ilości piw i konieczności przeprowadzenia eliminacji organizatorzy mogą przeprowadzić eliminacje w dniach poprzedzających konkurs finałowy lub zarządzić odpowiednio długą przerwę regeneracyjną.
 6. Pomieszczenie, w którym odbywa się konkursowa ocena piw powinno być wolne od niepożądanych zapachów i właściwie oświetlone.
 7. Organizatorzy powinni zapewnić jurorom warunki umożliwiające skupienie uwagi.
 8. W czasie przeprowadzania oceny organizator ma obowiązek zapewnić jurorom nielimitowany dostęp do niegazowanej wody pitnej i smakowo neutralnego pieczywa.
 9. Organizatorzy powinni dysponować przeszkolonym personelem pomocniczym przygotowującym próbki zgodnie ze sztuką nalewania piwa i serwującym je do oceny.
 10. Próbki powinny być przygotowywane do podania w warunkach uniemożliwiających wgląd w te czynności członkom jury.
 11. Próbki powinny być oznaczone w sposób jednoznaczny, wykluczający jakąkolwiek pomyłkę.
 12. Wszystkie próbki piwa poddawane ocenie w danej kategorii powinny być serwowane w jednakowych przeźroczystych naczyniach (szklanych lub z twardego plastiku), mieć jednakową temperaturę (9-14oC w zależności od kategorii / stylu piwa) i być podobnej objętości.
 13. Jeżeli próbki piw wnoszone są do oceny kolejno, to porządek wnoszenia ustala się drogą losowania bezpośrednio przed konkursem.
 14. Próbki do indywidualnej oceny nalewane są tak, by zminimalizować tworzenie się piany, natomiast dla oceny pienistości piwa, nalewa się z wysokości około 20 cm dodatkową próbkę w wysokim szkle.
 15. Kolejne próbki piw powinny być serwowane jurorom w odstępie 5-10 minut. Na życzenie jury można zarządzić około 20 minutową przerwę w pracy degustatorów.
 16. Jurorzy, optymalnie 3-5 osób w każdym panelu degustacyjnym, powinni być do dyspozycji organizatorów w uzgodnionym wcześniej czasie.
 17. Jurorzy w dniu konkursu powinni być w dobrym stanie psychofizycznym. Nie wolno im używać perfum ani wydzielających zapachy kosmetyków.
 18. Podczas finałowej oceny piwa jurorzy nie powinni konsultować się wzajemnie ani głośno sugerować ocen.
 19. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do poznania szczegółowych ocen jury w odniesieniu do swojego piwa.
 20. Szczegółowy regulamin konkursu oraz zasady oceny piw organizatorzy powinni określić przed rozpoczęciem konkursu i podać do wiadomości uczestników oraz jurorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *