VI Warmiński Konkurs Piw Domowych – Regulamin

                                                       

Olsztyn-Dywity, 03-04.08.2018

 

Regulamin

  1. Organizatorem VI Warmińskiego Konkursu Piw Domowych (2018) jest Warmińsko-Mazurski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
  2. Piwa oceniane będą w czterech kategoriach:
   • Rosanke
   • Belgian Pale Ale
   • American Wheat
   • Imperial Polish IPA
  3. Każdy browar domowy może wystawić maksymalnie jedno piwo w każdej z kategorii.
  4. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.
  5. Każdy uczestnik musi zarejestrować się w systemie internetowym. Dostarczając piwa należy dołączyć do nich wygenerowane w systemie etykiety.
  6. Piwa należy dostarczyć na adres (Daniel Duda, 10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 2b/8) od dnia 23.07.2018 do dnia 27.07.2018 (liczy się data dostarczenia a nie wysyłki) w ilości 3×0,5L w kategorii. Butelki powinny być oznaczone wygenerowanymi etykietami  z systemu.  Możliwe jest dostarczenie piw osobiście po uprzednim ustaleniu terminu.
  7. Koszt zgłoszenia piwa w jednej kategorii to 15zł, (członkowie PSPD 10zł). Opłata nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty oznacza niedopuszczenie piwa do konkursu.
  8. Wpłaty wpisowego należy dokonać do 27.07.2018 (data zaksięgowania na koncie docelowym) na konto PSPD: 82 1540 1287 2001 6200 5272 0002, Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, ul. Czerniakowska 126a lok. 4 00-454 Warszawa .W tytule przelewu należy wpisać: VI Warmiński KPD + imię i nazwisko zgłaszającego.
  9. Konkurs Piw Domowych przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji Sędziów Konkursów Piwa PSPD zawartymi w „Przewodniku dla organizatorów konkursów piw domowych” oraz w „Zasadach dobrej praktyki dla konkursów piwa”.
  10. Konkurs po pozytywnej weryfikacji zostanie włączony do Pucharu PSPD.
  11. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 04.08.2018 roku w Dywitach. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia z podaniem do wiadomości publicznej nazwisk zwycięzców. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronach: www.wm.pspd.org.pl oraz na profilu Facebook oddziału www.facebook.com/wmpspd
  12. Skład Jury określony przez organizatora zostanie dobrany tak, aby wykluczyć możliwość oceniania własnego piwa przez jurora. Decyzje Jury są ostateczne.
  13. Przewodniczącym Jury jest Daniel Duda. W każdej kategorii sędziować będą certyfikowani sędziowie PSPD, BJCP.
  14. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. Najlepsze piwo konkursu w kategorii Rosanke zostanie uwarzone w Browarze Kormoran.
  15. Wysyłkę nagród (na adres zamieszczony w zgłoszeniu) pokrywa organizator. Wysyłkę za granicę pokrywa odbiorca.
  16. Każde piwo biorące udział w konkursie otrzyma metryczkę finałową w przypadku zakwalifikowania się do finału danej kategorii lub kartę eliminacyjną z przyczynami odrzucenia piwa.
  17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

Informacje dodatkowe: Daniel Duda, 508294861, [email protected]