Regulamin IX WKPD

 
Regulamin: 

 1. Organizatorem IX Warmińskiego Konkursu Piw Domowych 2021 jest Warmińsko-Mazurski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. 
 2. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie osoby pełnoletnie.
 3. Konkurs odbędzie się w Olsztynie-Dywitach, w terminie 06-07.08.2021 r.  
 4. Piwa oceniane będą w czterech kategoriach:
  1. Rosanke 
  2. Berliner weisse
  3. Weissbier
  4. Kveik IPA
 1. Konkurs Piw Domowych przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji Sędziów Konkursów Piwa PSPD zawartymi w „Przewodniku dla organizatorów konkursów piw domowych” oraz w „Zasadach dobrej praktyki dla konkursów piwa”.
 2. Wszystkie kategorie konkursu po pozytywnej weryfikacji zostaną włączone do Pucharu PSPD. 
 3. Każdy browar domowy może wystawić maksymalnie jedno piwo w każdej z kategorii. 
 4. W konkursie może wziąć udział tylko piwo uwarzone domowymi metodami przez indywidualnych piwowarów domowych lub wspólnie przez kilku piwowarów domowych – jako jeden browar domowy. 
 5. Każdy uczestnik mający zamiar uczestniczyć w konkursie musi zarejestrować się w systemie internetowym, wypełniając zgłoszenie do udziału w danej kategorii. Po wygenerowaniu etykiety należy ją trwale przymocować na butelkę lub puszkę, najlepiej przy użyciu bezbarwnej taśmy samoprzylepnej.
 6. Butelki lub puszki nie mogą mieć trwale przylepionych etykiet ani oznaczeń innych niż etykiety wygenerowane przez system zgłoszeniowy. Dopuszczalne są oznaczenia na kapslu.
 7. Piwa należy dostarczyć na adres Piwosznik Olsztyn ul. Herbeta 18/16 10-686 Olsztynnumer do kontaktu 576-369-666 z dopiskiem Warmiński KPD od dnia 19.07.2021 do dnia 30.07.2021 (liczy się data dostarczenia, a nie wysyłki) w ilości 4×0.5L lub 6×0.33l w danej kategorii. Możliwe jest dostarczenie piw osobiście po uprzednim ustaleniu terminu. 
 8. Udział w konkursie jest płatny, zgłoszenia piwa w jednej kategorii to 20zł (członkowie PSPD 15zł).  Opłata nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty oznacza niedopuszczenie piwa do konkursu. 
 9. Wpłaty wpisowego należy dokonać do 30.07.2021 r. (data zaksięgowania na koncie docelowym) wyłącznie przez system konkursowy na stronie https://warminskikpd.pspd.org.pl

Rozliczenia transakcji przelewem, kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są wyłącznie za pośrednictwem Dotpay.pl (system umożliwia przekaz pieniężny tradycyjnym przelewem). 

 1. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska oraz zajętego miejsca. 
 2. Informacje o zajętych trzech pierwszych miejscach zostaną ogłoszone publicznie na stronach: www.wm.pspd.org.pl oraz na profilu Facebook oddziału www.facebook.com/wmpspd 
 3. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje regulamin. 
 4. Jeżeli w danej kategorii zostanie zgłoszone mniej niż 3 piwa, konkurs w tym stylu nie odbędzie się, a uczestnik otrzyma upominek. Eliminacje przeprowadzone zostają tylko i wyłącznie, jeżeli zostanie zgłoszone więcej niż 3 piwa (4 i więcej).
 5. Jeżeli w danym stylu więcej niż jedno piwo otrzyma taką samą liczbę punktów, o kolejności decydują tak zwane małe punkciki u sędziów.
 6. Skład Jury określony przez organizatora zostanie dobrany tak, aby wykluczyć możliwość oceniania własnego piwa przez jurora. Decyzje Jury są ostateczne. 
 7. Przewodniczącym Jury jest Daniel Kuciński. W każdej kategorii sędziować będą certyfikowani sędziowie PSPD, BJCP. 
 8. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. 
 9. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do udostępnienia szczegółowej receptury piwa, a także wyrażają zgodę na jej publikacje.
 10. Nagrody ufundowane przez sponsorów zostaną ogłoszone na stronie konkursu oraz Fan Page’u Warmińskiego oddziału terenowego.
 11. Każde piwo biorące udział w konkursie otrzyma metryczkę finałową w przypadku zakwalifikowania się do finału danej kategorii lub kartę eliminacyjną z przyczynami odrzucenia piwa. 
 12. Wysyłkę nagród (na adres zamieszczony w zgłoszeniu) pokrywa organizator. Wysyłkę za granicę pokrywa odbiorca. 
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

 

 

 Informacje dodatkowe: Maciej Żyhałko, 517-685-219, [email protected]