Regulamin

wmkpd2015

Regulamin III Warmiński Konkurs Piw Domowych

 1. Organizatorem III Warmińskiego Konkursu Piw Domowych (2015) jest Warmińsko-Mazurski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 08.08.2015 w Olsztynie
 3. Piwa oceniane będą w czterech kategoriach:
 • Rosanke – historyczne piwo warmińskie
 • Mild Ale lekkie piwo angielskie
 • Porter Pszeniczny (hybryda Brown Porteru z Weissbierem – przede wszystkim drożdże do piw pszenicznych)
 • PIPA Polska interpretacja popularnego IPA. Jako piwo wyjściowe posłuży AIPA (zgodnie z klasyfikacją BJCP). Do warzenia używamy polskich surowców – przede wszystkim rodzime chmiele.
 1. Każdy browar domowy może wystawić maksymalnie jedno piwo w każdej z kategorii.
 2. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.
 3. Dostarczając piwa należy dołączyć formularz zgłoszeniowy. (w załączniku)
 4. Piwa należy dostarczyć na adres (Daniel Duda, 10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 2b/8) od dnia 20.07.2015 do dnia 31.07.2015 (liczy się data dostarczenia a nie wysyłki) w ilości 3×0,5L w kategorii. Butelki powinny być pozbawione etykiet. Dopuszcza się oznaczenia na kapslu. Możliwe jest dostarczenie piw osobiście po uprzednim ustaleniu terminu.
 5. Koszt zgłoszenia piwa w jednej kategorii to 12zł, (członkowie PSPD 10zł). Opłata nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty oznacza niedopuszczenie piwa do konkursu.
 6. Wpłaty wpisowego należy dokonać do 31.07.2015 (data zaksięgowania na koncie docelowym) na konto Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych: 55 1540 1131 2113 6200 5272 0001, ul. Dojazdowa 2, 43-400 Cieszyn. W tytule przelewu należy wpisać: III Warmiński KPD + imię i nazwisko zgłaszającego.
 7. Konkurs Piw Domowych przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji Sędziów Konkursów Piwa PSPD zawartymi w „Przewodniku dla organizatorów konkursów piw domowych” oraz w „Zasadach dobrej praktyki dla konkursów piwa”.
 8. Konkurs zostanie włączony do Pucharu PSPD.
 9. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 08.08.2015 roku w Olsztynie. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia z podaniem do wiadomości publicznej nazwisk zwycięzców. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronach: www.wm.pspd.org.pl oraz na profilu Facebook oddziału facebook.com/wmpspd
 10. Skład Jury określony przez organizatora zostanie dobrany tak, aby wykluczyć możliwość oceniania własnego piwa przez jurora. Decyzje Jury są ostateczne.
 11. Przewodniczącym Jury jest Daniel Duda. W każdej kategorii sędziować będą certyfikowani sędziowie PSPD.
 12. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. Najlepsze piwo konkursu w kategorii Rosanke zostanie dodatkowo nagrodzone.
 13. Wysyłkę nagród (na adres zamieszczony w zgłoszeniu) pokrywa organizator. Wysyłkę za granicę pokrywa odbiorca.
 14. Każde piwo biorące udział w konkursie otrzyma metryczkę finałową w przypadku zakwalifikowania się do finału danej kategorii lub kartę oceny z przyczynami odrzucenia piwa.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Informacje dodatkowe: Daniel Duda, tel. 508 294 861, mail:[email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *